Thursday, June 4, 2009

Sweden’s National Day

(cc photo courtesy of Priyatosha)

Sweden will officially celebrate National Day on Saturday. In 2005, National Day, Nationaldagen, became an official public holiday in Sweden. It’s observed on June 6th every year. It used to be known as the "Swedish flag day," Flaggdagen.

With the holiday only a couple of day aways, I can't think of a better time to post the Swedish National Anthem:

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!

Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Links:
Stockholm Nationaldagen events
Göteborg Nationaldagen events
Malmö Nationaldagen events
San Francisco Nationaldagen event

(cc photo courtesy of Bengt Nyman)
_____________________________________________

Vad tycker du? Kommentera gärna :)
_____________________________________________

Bookmark and Share

No comments: